Miras Hukuku

  • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, 
  • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, 
  • Mirasın reddi, 
  • Tasarrufların iptali, 
  • Tereke tespiti, 
  • İzale-i şüyuu, 
  • Ecri misil 

Yol Tarifi